Як обрати Недержавний
Пенсійний
Фонд

НПФ — ефективний, надійний та збалансований інструмент накопичення власної пенсії в Україні

Ми є незалежним та професійним адміністраторм, що діє від імені НПФ в інтересах учасників та вкладників фонду.

ТОВ "АЦПО" є практично єдиним професійним адміністратором, який не зв'язаний відносинами контролю з жодною компанією з управління активами або банком, та не має зацікавленості в управлінні активами

Ми є незалежним та професійним адміністраторм, що діє від імені НПФ в
інтересах учасників та вкладників фонду.

ТОВ "АЦПО" є практично єдиним професійним адміністратором, який не зв'язаний відносинами контролю з жодною компанією з управління активами, або банком, та не має зацікавленості в управлінні активами

Критерії єфективності

Ви можете переконатися в ефективності та надійності НПФ  почавши аналізувати його діяльність. НПФ — це порівняно новий елемент вітчизняної пенсійної системи. Але в Америці та Європі напевно немає людини, яка б не чула, чи не використовувала цей інструмент для формування пенсійних заощаджень зі свого першого робочого дня.

До вибору фонду для власного пенсійного забезпечення слід поставитися серйозно з огляду на те, що співпраця з ним буде відбуватися дуже тривалий термін (10-40 років). Хоча з одного фонду можна, в будь-який момент, перевести свої накопичення до іншого без будь-яких пов’язаних з переведенням втрат, але гроші не люблять метушні, тому фонд, як і подружжя, як правило обирають на все життя.

Отже, який приватний пенсійний фонд краще обрати. Для початку слід зазначити, що участь у корпоративних та професійних фондах обмежена або місцем роботи, або родом занять, тому в більшості випадків обирати потрібно серед відкритих фондів. Основною вимогою, звичайно, буде – надійність збереження коштів протягом тривалого часу, яка забезпечується такими критеріями

Репутація

Незалежність та професіоналізм обслуговуючих компаній, бездоганна репутація цих компаній та засновників фонду

Доходність

Публічний показник, що характеризує здатність фонду мінімізувати вплив інфляції на довгострокові пенсійні накопичення

Розмір

Кількість учасників фонду та об'єм його активів, а також динаміка зміни цих показників

Стратегія

Напрямки інвестування, обмеження щодо структури активів та рівнів ризику, встановлені в інвестиційній декларації фонду

РЕПУТАЦІЯ

Незалежність обслуговуючих компанії ставимо на перше місце тому, що у випадку обслуговування фонду «з однієї руки» виникає спокуса оптимізувати витрати шляхом зниження стандартів якості обслуговування або отримати миттєвий високий доход за рахунок виконання ризикованих операцій. Це може призвести в довгостроковій перспективі до значних фінансових втрат фонду. Тому необхідно звернути увагу на те, щоб адміністратор фонду, який веде бухгалтерію і аудит всіх операцій — був незалежним від компанії з управління активами, зберігача, їх засновників та засновників пенсійного фонду. Бажано, щоб адміністратор обслуговував декілька непов’язаних фондів. Такий адміністратор буде завжди дбати про свою репутацію та не буде ризикувати нею заради прикриття ризикованих операцій інших обслуговуючих компаній.

Дуже суттєву роль в забезпечені успішності фонду відіграє компанія з управління активами (КУА). Саме вона займається примноженням Ваших накопичень. КУА повинна мати бездоганну ділову репутацію та досвід в управлінні активами. Найкращою характеристикою компанії є її здатність протягом тривалого часу підтримувати стабільну доходність фонду. Так само як і для адміністратора, бажано, щоб вона мала в управлінні активи декількох фондів. При цьому слід звернути увагу на загальну вартість активів цих НПФ та їх структуру.

Основною функцією банку зберігача, крім безпосереднього зберігання активів фонду, є контроль за операціями із активами фонду та дотримання інвестиційної декларації фонду. Це достатньо складна функція, тому краще її можуть виконувати банки із розвинутим підрозділом депозитарної діяльності, тобто банки, які обслуговують декілька пенсійних та інвестиційних фондів. Крім того, бажано, щоб банк зберігач входив до великої іноземні фінансові групи, що є запорукою його надійності та піклування за репутацією.

Особливу увагу слід звернути на засновників фонду. Їх роль, з першого погляду, є непомітною, але саме вони обирають раду пенсійного фонду та визначають стандарти її діяльності. А вже безпосередньо від ради фонду залежить обрання обслуговуючих компаній фонду, контроль за їх діяльністю та оцінка їх ефективності. Зазвичай, засновниками фондів виступають відомі фінансові групи або промислові підприємства, що піклуються про свою репутацію.

Доходність

Фонди, згідно законодавства, регулярно публікують інформацію про результати своєї діяльності. Її можна знайти на сайтах самих фондів, на сайтах адміністраторів та КУА цих фондів, а також на сайті Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку (НКЦПФР) - державного органу, що здійснює нагляд та регулювання в сфері недержавного пенсійного забезпечення. На сайті комісії ви також можете перевірити, чи має фонд і обслуговуючі компанії відповідну реєстрацію та ліцензії.

Одним з основних показників ефективності пенсійних фондів є їх доходність, тобто можливість фонду генерувати інвестиційний доход, завдяки якому мінімізується вплив інфляції на купівельну спроможність ваших заощаджень.

З першого погляду здається, що чим вища доходність, тим краще, але тут не все так однозначно. Дуже важливим показником є волатильність, тобто коливання цієї доходності. Чим нижче волатильність, тим стабільніше і ефективніше в довгостроковій перспективі працює фонд.

Розмір доходності, звісно, також має значення, але слід пам'ятати, що пенсійний фонд це інструмент не заробляння грошей, а їх збереження. Тому слід орієнтуватися, в першу чергу, на стабільну доходність в межах середньоринкових показників. Висока доходність, зазвичай, отримується за рахунок високих ризиків.

Ведемо бухгалтерський та податковий облік для 18 НПФ, з яких 15 є відкритими

Також ми займаємось обліком учасників цих фондів. Ми не маємо жодного зв'язку з компаніями, які управляють активами, або банками, де ці активи зберігаються

Розмір

Розмір фонду є комплексним критерієм, який включає як кількість учасників цього фонду (кількість відкритих рахунків), так і об'єм активів, що обліковується на цих рахунках, а також динаміку зміни цих показників, об'єми пенсійних внесків, що надходять до фонду, та пенсійних виплат.

Безперечно, що, в загальному випадку, більш стабільними та надійними є великі фонди. Суб'єктивно, легше приєднатися до фонду, який обрало багато людей. Великі за розмірами активи дозволяють більш ефективно проводити інвестиційну діяльність. Але інвестування великих обсягів активів, так саме як і обслуговування великої кількості рахунків, вимагає додаткових витрат, тому, зазвичай, дохідність великих фондів є посередньою.

Також дуже важливим є баланс внесків та виплат фонду. Перед тим як обрати НПФ, переконайтесь що Фонд, де переважають внески та збільшується кількість учасників - розвивається і активно інвестує, а фонди, де переважають виплати та кількість учасників зменшується - в основному реалізує активи і є схильним до більш консервативної політики.

Стратегія

Інвестиційна стратегія фонду визначається в його інвестиційній декларації, яка реєструється в НКЦПФР та використовується компанією з управління активами (КУА) як основний керівний документ при інвестуванні пенсійних активів. Банк-зберігач контролює дотримання КУА положень інвестиційної декларації.

Інвестиційна стратегія фонду може змінюватися в залежності від ринкових умов або особливостей функціонування фонду. Більш молоді фонди, що активно розвиваються, надають перевагу інструментам капіталу (акціям), а великі, сталі фонди більш схильні до боргових інструментів (облігації, депозити).
На фондовому ринку йде постійне балансування між борговими інструментами та інструментами капіталу і фонди можуть корегувати свою тактику в межах загальної стратегії.

Достатньо популярним є, в більшій чи меншій мірі, хеджування валютних ризиків шляхом включення до активів фонду інструментів, що номінуються в іноземній валюті, або банківських металів. Доходність за цими інструментами, зазвичай, невисока, але вони дозволяють згладити девальваційні коливання.
За великим рахунком, стратегії всіх фондів є збалансованими, просто деякі роблять ставку на трохи більшу доходність, а інші – на меншу ризикованість та волатильність.

Ознайомитися з показниками діяльності фондів можна на сайті кожного з фондів, або в узагальненій інформації, що розміщується в офіційних джерелах.
Проаналізуєте інвестиційну стратегією фонду, який ви розглядаєте, і переконайтеся, що вона відповідає вашим особистим вподобанням та життєвій стратегії. І пам'ятайте, що в інвестуванні дуже важливим є фактор час - чим раніше ви почнете заощаджувати та інвестувати на пенсію, чим більшим є ваш горизонт інвестування - тим більше часу матимуть ваші інвестиції для зростання та примноження, і тим надійнішим буде ваше фінансове майбутнє.

Перегляньте відео

Заключити контракт онлайн легше ніж здається. А ось вибрати НПФ складніше, в будь-якому випадку наші відео допоможуть з вибором.

Структура активів в інвестиційному портфелі НПФ чітко регламентується законом і контролюється державою

Перегляньте відео

Заключити контракт онлайн легше ніж здається. А ось вибрати НПФ складніше, в будь-якому випадку наші відео допоможуть з вибором.

Недержавний пенсійний фонд –
ваша фінансова стабільність та впевненість у майбутньому!

Понеділок - П'ятниця: 11:00 - 16:00