Якісне адміністрування Недержавних
Пенсійних
Фондів

1 січня 2004 року набрав чинності Закон України
"Про недержавне пенсійне забезпечення"

Це надало можливість створювати інфраструктуру Системи недержавного пенсійного забезпечення - недержавні пенсійні фонди (НПФ) та адміністраторів пенсійних фондів (АПФ)

Адміністратор недержавного пенсійного фонду – фінансова установа, що діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників на підставі Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та договору про адміністрування, укладеного з фондом. До обов'язків АПФ відносяться:
  • • укладення контрактів та договорів від імені НПФ,
  • • ведення персоніфікованого та бухгалтерського обліків фонду,
  • • забезпечення прийняття внесків та здійснення виплат, складання звітності НПФ,
  • • інші обов'язки, визначені Законом.
4 жовтня 2004 року створено нашу компанію – ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку" (АЦПО). В цьому ж році АЦПО включено до Державного реєстру фінансових установ, а на початку 2005 року ми отримали 3-річну ліцензію на право здійснювати адміністрування недержавних пенсійних фондів. В 2008 році цю ліцензію переоформлено на безстрокову.

Вже наприкінці 2005 року ми адміністрували 5 недержавних пенсійних фондів з майже 6 тис. пенсійних рахунків, на яких обліковувалося 0,7 млн грн.

Особливо треба підкреслити, що всі фонди, які обслуговуються ТОВ "АЦПО", засновані неафілійованими юридичними особами та обслуговуються різними компаніями з управління активами. Тобто ТОВ "АЦПО" має практичний досвід в організації прозорого та ефективного обслуговування конкуруючих фінансових установ

Місією компанії при її створенні визначено:

зайняття провідних позицій в сфері надання послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів завдяки:
  • » оптимізації бізнес-процесів адміністрування НПФ з поглибленим використанням інформаційних технологій,
  • » наданню найбільш широкого спектру послуг пенсійним фондам, їх вкладникам та учасникам,
  • » зосередженості виключно на діяльності з адміністрування та відсутності конфлікту інтересів з іншими компаніями, що надають послуги недержавним пенсійним фондам.

Місією компанії при її створенні визначено:

- зайняття провідних позицій в сфері надання послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів завдяки:
  • -  оптимізації бізнес-процесів адміністрування НПФ з поглибленим використанням інформаційних технологій,
  • - наданню найбільш широкого спектра послуг пенсійним фондам, їх вкладникам та учасникам,
  • - зосередженості виключно на діяльності з адміністрування та відсутності конфлікту інтересів з іншими компаніями, що надають послуги недержавним пенсійним фондам.
Сьогодні ми є найбільшим в Україні адміністратором недержавних пенсійних фондів,
який, станом на 31.03.2024 р., обслуговує 20 НПФ
із загальною кількістю рахунків - ,
на яких обліковується - млн. грн.
Сукупна вартість активів, млн. грн.

Кількість рахунків, що обслуговуються, тис.

Кількість фондів, що обслуговуються

Грошові потоки накопичувально, млн. грн.

Ми є першою, і на сьогодні поки що єдиною, фінансовою установою, що під'єднана до програмного комплексу НКЦПФР і подає звітність по всіх фондах в автоматизованому режимі

Ми є першим, і на сьогодні поки що єдиним, адміністратором, що здійснив інтеграцію з сервісом Дія і забезпечує обслуговування клєнтів онлайн

Ми не зупиняємося на досягнутому, продовжуємо розвиватися заради забезпечення найбільшого комфорту для нашіх клієнтів та найвищої якості послуг!

Маємо 19 річний досвід успішного обслуговування клієнтів

Маємо 19 річний досвід успішного обслуговування клієнтів

Недержавний пенсійний фонд –
ваша фінансова стабільність та впевненість у майбутньому!

Понеділок - П'ятниця: 11:00 - 16:00